Czworobok

Budownictwo ekologiczne
Imię
Czworobok

Gmina
Włodawa


Kategoria
Budownictwo ekologiczne
Udostępnij

Opis

"Czworobok to zespół dawnych kramów i jatek miejskich z połowy XVIII w., należących do włodawskich rajców, kupców i rzemieślników, w większości Żydów. Zbudowany prawdopodobnie z inicjatywy ówczesnego właściciela miasta - Jerzego Fleminga. Kramnice wybudowane są na planie kwadratu z obszernym wewnętrznym dziedzińcem oraz dwiema bramami wjazdowymi, ulokowanymi od strony wschodniej i zachodniej. Budynek jest oryginalnym rozwiązaniem architektonicznym zabudowy rynkowej, rzadko spotykanym w Polsce, co stanowi o jego unikatowości. Czworobok był szczególnym miejscem również pod względem społecznym. Jego usytuowanie w centralnej części miasta, na rynku, sprawiało, że to tu koncentrowało się życie mieszkańców Włodawy, tu się spotykali, rozmawiali i handlowali.
Według miejskiej legendy na dziedzińcu Czworoboku odbyła się zajadła walka pomiędzy Bohunem a Wołodyjowskim. Jednakże nie ma na to literackiego potwierdzenia. Niemniej jednak Włodawa pojawia się na kartach powieści „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. To właśnie we włodawskim zajeździe Rzędzian spotkał Bohuna leczącego rany po pojedynku z Wołodyjowskim. I to tu kozacki dowódca wyjawił Rzędzianowi miejsce ukrycia kniaziówny Heleny Kurcewiczówny u Horpyny.
"

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey