kategoria
gmina
Noc Muzeów

Noc Muzeów

Zapraszamy na Noc Muzeów. Miejsce: Główna siedziba muzeum, Galeria miejska, Tunel. Organizator: Muzeum – MUZEUM SAMORZĄDOWE ZIEMI STRZYŻOWSKIEJ IM. ZYGMUNTA LEŚNIAKA ul. Łukasiewicza 10, 38-100 Strzyżów tel.: 17 276 42 38 tel. kom.: 889 839 031 e-mail: muzeum.samorzadowe.strzyzow@gmail.com fb: www.facebook.com/MuzeumStrzyzow

Turystycznym Szlakiem Strzyżowa

Turystycznym Szlakiem Strzyżowa

Organizator: Stowarzyszenie "Zakorzenieni w Kulturze" Data: 26 maj 2019 r. Miejsce: Strzyżów www.zakorzenieniwkulturze.pl

Czudecki Jarmark Kulturalny

Czudecki Jarmark Kulturalny

Czudecki Jarmark Kulturalny

Trwa nabór wniosków na małe przetwórstwo

Trwa nabór wniosków na małe przetwórstwo

Oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, trwającym od 31 stycznia do 1 marca 2019 r, wprowadzono szereg korzystnych zmian i ułatwień, m. in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.

Rusza faza szkoleniowa projektu "Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy".

Przedstawiamy możliwość przeszkolenia pracowników firm zrzeszonych w Klastrze "Kraina Podkarpacie oraz Dolina Lotnicza jak również mikroklastrów zrzeszonych w powyższych stowarzyszeniach.

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Krainą Podkarpacie a C.K. Podkarpacie

W dniu dzisiejszym został podpisany list intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie", a Lokalną Grupą Działania C.K. Podkarpacie działającą w Gminie Czudec.

Spotkanie członków projektu

Spotkanie członków projektu "Małe Bieszczady".

Spotkanie grupy przedsiębiorców w celu omówienia założeń i planów rozwoju projektu Małe Bieszczady, które odbyło się w miejscowości Pstrągowa to istotny krok i doskonały przykład na rozwój inicjatyw sieciujących lokalnych przedsiębiorców reprezentujących branżę turystyczną.

Informacja o postępowaniu UG Czudec, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przesyłamy informację istotną dla przedsiębiorców planujących inwestycje w obszarze turystyki we wsi Pstrągowa. Urząd Gminy Czudec prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości 1996 stanowisk, tj. 279,44 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce 7193/45, 7193/47 obręb Pstrągowa, gm. Czudec. W prowadzonym obecnie postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, każdy zainteresowany może zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić uwagi do prowadzonego postępowania.

Kuligi Pstrągowa

Kuligi Pstrągowa

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z możliwości przejażdżki po malowniczej okolicy miejscowości Pstrągowa.

Spektakl wizualny pt:

Spektakl wizualny pt: "Zostań ze mną" w Wiśniowej

Młodzież z gminy Wiśniowa zaprasza na spektakl wizualny pt: "Zostań ze mną", który odbędzie się 11 września 2016 o godz. 18.00 w Ośrodku Kultury w Wiśniowej.

"Powiatowo-Gminne Święto Plonów - Dożynki 2016" w Kozłówku

Starosta Strzyżowski oraz Wójt Gminy Wiśniowa zapraszają na "Powiatowo-Gminne Święto Plonów - Dożynki 2016", które odbędą się 4 września 2016 r. w Kozłówku.

Wniosek o wyprawkę szkolną w Gminie Wiśniowa

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”: od dnia 1 września 2016r. do dnia 9 września 2016r.

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey