Powiat rzeszowski
 • 169586Populacja

 • 1219 km2Powierzchnia

 • 142 osób/km2Gęstość zaludnienia

 • Powiat rzeszowski to 14 gmin położonych wokół miasta wojewódzkiego Rzeszowa (jedna miejska, pięć miejsko-wiejskich oraz osiem wiejskich). Zajmuje obecnie powierzchnię 1 157 km2, a zamieszkuje go przeszło 160 tys. osób. Położony jest w centrum Podkarpacia. Ma dobrą infrastrukturę techniczną i dogodną sieć dróg. Blisko Rzeszowa, w Jasionce, lotnisko Jasionka usytuowane jest lotnisko przystosowane do regularnej obsługi międzynarodowego ruchu pasażerskiego i towarowego. Przez pilotów nazywane jest lotniskiem dobrej pogody”. Port ten dysponuje najnowszą i jedną z najdłuższych w Polsce drogą startową umożliwiającą przyjmowanie każdego typu samolotu.

  Tereny te, tak jak cała południowo-wschodnia Polska, znane są z przemysłu lotniczego. Jest to tzw. „Dolina Lotnicza”. Ponadto, w Jasionce działa jedyny w kraju, kształcący na Wydziale Lotniczym i w Szkole Pilotażu, Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.

  Powiat rzeszowski jest miejscem, które oferuje coraz lepsze warunki do podejmowania działalności gospodarczej, zamieszkania, pracy, jak też do uprawiania różnych form turystyki. Przybywa mu ciągle nowych mieszkańców – powiat od lat notuje najwyższy ich napływ wśród powiatów Podkarpacia. W 2009 r. saldo migracji na 1000 osób wynosiło +5,4 przy wskaźniku -0,9 dla województwa podkarpackiego. Miejscowości powiatu rzeszowskiego charakteryzuje także rozwój budowlany oraz różnorodność podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć gospodarczych.

  Pozytywnym zjawiskiem jest dynamiczny wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Pod tym względem powiat rzeszowski przewyższa jedynie stolica województwa podkarpackiego, czyli miasto Rzeszów. Na koniec 2009 r. było w powiecie rzeszowskim 10036 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Od wielu lat prężnie rozwija się produkcja bazująca na lokalnych tradycjach oraz zasobach naturalnych, np. wikliniarstwo, produkcja zdrowejkosze wiklinoweżywności i wody mineralnej. Rolnictwo powiatu, podobnie jak całego województwa podkarpackiego, dostarcza żywność znacznie czystszą ekologicznie niż inne regiony Polski.

  O atrakcyjności inwestycyjnej powiatu rzeszowskiego decydują także inwestycje realizowane w otoczeniu lotniska. Znajdujący się tu Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc lokowania inwestycji w południowo-wschodniej Polsce. Przyciąga on w to miejsce nowoczesne firmy i technologie. Wykorzystywany jest tu również potencjał miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych. Na uwagę zasługują podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, a także grunty wyróżnione w konkursie „Grunt na medal”. Rozwojowi gospodarczemu tego terenu ma służyć projekt dotyczący wyposażenia w odpowiednią infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy.

  Władze powiatu, jak też zarządy tworzących go gmin konsekwentnie, przy pomocy między innymi środków unijnych, realizują inwestycje mające na celu poprawę warunków życia tutejszych mieszkańców. Pomagają im w tym liczne organizacje pozarządowe oraz lokalni liderzy.

  Tekst: Joanna Nieroda, joanna.nieroda@powiat.rzeszow.pl

  WWW

  Kontakt

  • Twitter
  • (17) 867 14 63 Phone
  • (17) 867 14 51 Phone

  Gminy

Galeria zdjęć

Kalendarz wydarzeń

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey