Gmina Krasne

Gmina Krasne
 • 10797Populacja

 • 39.1 km2Powierzchnia

 • 273 osób/km2Gęstość zaludnienia

 • Gmina Krasne zlokalizowana jest w centralnej części województwa podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 3910 ha. Na wschodzie graniczy z gminami Łańcut i Czarna, od południa z gminą Chmielnik Rzeszowski, od północy z gminą Trzebownisko, a od strony zachodniej z miastem Rzeszów. Liczba mieszkańców gminy wynosiła – wg stanu na 31.12.2015 r. – 10 831 osób. Gęstość zaludnienia to 277 osoby/km kw.

  Gmina położona jest po obu stronach międzynarodowej drogi E 40. W większości jest to pagórkowaty teren, od południa porośnięty lasami, przechodzący na północy w płaskie doliny Starego Wisłoczyska, poprzecinany licznymi potokami i ciekami, które wijąc się między wzniesieniami stanowią atrakcje turystyczno-rekreacyjną. Około 7 proc. powierzchni gminy należy do strefy chronionego krajobrazu.

  Na terenie gminy występują częściowo eksploatowane złoża gazu ziemnego. Kopalnia gazu Krasne i związana z nią sieć gazociągów kopalnianych oraz odwiertów eksploatacyjnych jest objęta ochroną prawa górniczego. Na terenie wsi Krasne występują złoża torfu, które nie są eksploatowane. Ze względu na ich wysoką wartość przyrodniczą, powstał zamiar utworzenia tam rezerwatu przyrody.

  Na tle 13 gmin powiatu rzeszowskiego, pod względem obszaru, Krasne okazuje się gminą średniej wielkości, lecz pod względem gęstości zaludnienia znajduje się w czołówce. Ustalając hierarchię gmin z punktu widzenia osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego, wyposażenia w infrastrukturę, gmina Krasne jest gminą o wysokim poziomie rozwoju. Stwarzającą dogodne warunki dla zamieszkania i pracy oraz realizowania wszelakich inwestycji, stawiającą na rozwój i nowe możliwości.

  Website

  Kontakt

  • (017) 855-59-21 Telefon
  • sekretariat@gminakrasne.pl E-mail

Kalendarz wydarzeń

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey