Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w Sędziszowie Małopolskim

od 2016-08-29 do 2016-09-19

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim informuje, że w dniach od 29 sierpnia 2016 r. do 19 września 2016 r. na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit).


Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w Ustroń 43-450, ul. Sikorskiego 10. Osoby przeprowadzające tę akcję wyposażone będą w upoważnienie podpisane przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja sporządzać będą ankietę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracamy się z prośba do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.
Istnieje możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez formularz na stronie internetowej www.eko-precyzja.eu/azbest.

Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp. lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu.

Przeprowadzana inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Sędziszów Małopolski. Osoby, które nie będą ujęte w spisie, mogą zostać pozbawione szansy na uzyskanie ww. dofinansowania.

Źródło: www.sedziszow-mlp.pl

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey