KONKURS OFERT – ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE OTWARTYCH IMPREZ INTEGRACYJNYCH PROMUJĄCYCH LGD PARTNERSTWO 5 GMIN

od 2019-02-01 do 2019-03-22

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie otwartych imprez integracyjnych.


Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie gmin wchodzących w skład LGD tj. Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce i Sędziszów Młp. otwartych imprez integracyjnych promujących Lokalną Grupę Działania Partnerstwo 5 Gmin oraz informujących o realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022.

Oferty należy składać bezpośrednio w Biurze LGD lub przesłać pocztą na adres Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin ul. Rynek 1, 39-100 Ropczyce. Dopuszcza się również składanie ofert w wersji elektronicznej – podpisany skan oferty należy wysłać na adres biuro@partnerstwo5gmin.pl.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 15:30.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania pod poniższym linkiem:
http://partnerstwo5gmin.pl/konkurs-ofert-zorganizowanie-przeprowadzenie-otwartych-imprez-integracyjnych-promujacych-lgd-partnerstwo-5-gmin-3/

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey