Stanowisko dokumentacyjne – „margle z Węgierki”

Turystyka / Walory krajoznawcze
Imię
Stanowisko dokumentacyjne – „margle z Węgierki”

Gmina
Fredropol

Kontakt
Gmina Fredropol, osoba fizyczna

Telefon
16 671 98 17, 16 671 98 18, 16 671 98 83


E-mail
sekretariat@fredropol.pl

Kategoria
Turystyka / Walory krajoznawcze
Udostępnij

Opis

Profil warstw fliszowych - ściana starego łomu w sąsiedztwie czynnego osuwiska. W niszy osuwiskowej przy potoku Makówka. Zbudowany jest z osuwiskowych bloków margli z Węgierki z bogatą fauną górnej kredy. Wymiary: długość 40 m, wysokość 15m.

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey