Rezerwat krajobrazowy „Kopystanka”

Turystyka / Walory krajoznawcze
Imię
Rezerwat krajobrazowy „Kopystanka”

Gmina
Fredropol

Kontakt
Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Telefon
16 670 39 69


E-mail
parki@zpkprzemysl.pl

Kategoria
Turystyka / Walory krajoznawcze
Udostępnij

Lokalizacja

Opis

Ogólna pow. 188,67 ha, utworzony w 2001 r. Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest szczyt niezalesionej góry "Kopystanka" (541 m. n.p.m.) wraz z występującymi murawami kserotermicznymi i stanowiskiem naturalnym ostrożenia siedmiogrodzkiego oraz buczyny karpackiej. W granicach rezerwatu można zauważyć ślady działalności człowieka w okresie średniowiecza. Odkryto tu pozostałości grodu pierścieniowatego z XI w.

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey