Cerkiew obronna p.w. św. Jerzego Męczennika z zachowanymi fortyfikacjami i betonowym grobowcem

Turystyka / Walory krajoznawcze
Imię
Cerkiew obronna p.w. św. Jerzego Męczennika z zachowanymi fortyfikacjami i betonowym grobowcem

Gmina
Fredropol

Kontakt
Ks. Mitrat dr Eugeniusz Popowicz (parafia archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Przemyślu)

Telefon
693821534, 509801625


Kategoria
Turystyka / Walory krajoznawcze
Udostępnij

Opis

Cerkiew murowana z 1839 r. Kamienne mury wzmocniono trzema skarpami od północy i jedną od południa. W ścianach bocznych umieszczono półkoliste okna, od wewnątrz widać także zamurowane strzelnice. Grube mury, małe okna, otwory strzelnicze oraz strategiczne położenie nadają cerkwi obronny charakter. Wyposażenie cerkwi uległo zniszczeniu w latach 1947-1989, gdy cerkiew nie była używana. Obecnie wróciła do dawnych funkcji. Cerkiew zbudowana jest na wzgórzu kończącym grzbiet biegnący od Pacławia. W IX-XI w. było tu wczesnośredniowieczne grodzisko, górujące nad płaską równiną Wiaru. Od strony wsi (zachód, północ i wschód) fortyfikacje mają ok. 10 m wysokości. Na północno-wschodnim narożniku bastionu stoi kamienny obelisk z krzyżem łacińskim, bez żadnych napisów. Obok cerkwi cmentarz, z betonowym grobowcem i kilka żeliwnych krzyży. W latach 90. XX w. część nagrobków została odrestaurowana. Charakterystycznym elementem cmentarza są drewniane płotki wokół grobów.

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey