Szlak Jana III Sobieskiego

Turystyka / Walory krajoznawcze
Imię
Szlak Jana III Sobieskiego

Gmina
Cieszanów

Telefon
16 – 6311076


E-mail
szajowski@poczta.onet.pl

Kategoria
Turystyka / Walory krajoznawcze
Udostępnij

Opis

Projekt ma charakter Projektu Partnerskiego, polegającego na nawiązaniu sieci współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w przedsięwzięciu. Zakres działania obejmuje regiony Polski Wschodniej, a konkretnie województwa: Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie. Partnerem projektu są : Gmina Cieszanów i Horyniec Zdrój w powiecie lubaczowskim. Misją całego przedsięwzięcia jest przyczynianie się do zbudowania stałej platformy współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej poprzez ukierunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego ponadregionalnego Szlaku Jana III Sobieskiego na prowadzenie działań innowacyjnych opartych o potencjały endogenne i paradygmat zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem posiadanych i wypracowanych narzędzi rozwojowych, tj. systemu certyfikacji(markowania), obsługi turysty, obsługi inwestora i współpracy.

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey