Odnawialne źródła energii/modernizacja systemu ogrzewania

Turystyka / Walory krajoznawcze
Imię
Odnawialne źródła energii/modernizacja systemu ogrzewania

Gmina
Cieszanów

Kontakt
Miasto i Gmina Cieszanów

Telefon
16 631 10 76


Kategoria
Turystyka / Walory krajoznawcze
Udostępnij

Opis

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Projektem objęte są wyłącznie budynki użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów, a zmiana źródła ciepła na energię odnawialną realizowana będzie kompleksowo we wszystkich możliwych do adaptacji kotłowniach w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Gminy Cieszanów.

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey