Obszar SOO Natura 2000 - Łukawiec

Turystyka / Walory krajoznawcze
Imię
Obszar SOO Natura 2000 - Łukawiec

Gmina
Wielkie Oczy

Kontakt
Gmina Wielkie Oczy

Kategoria
Turystyka / Walory krajoznawcze
Udostępnij

Opis

Obszar obejmuje fragment krajobrazu leśno-łąkowego wykształconego wzdłuż cieków wodnych i w wilgotnych zagłębieniach. Ponad 80% obszaru zajmują lasy: liściaste (grądy i kilka rodzajów łęgów) - 46%, mieszane – 41% i iglaste – 5%. Łąki zajmują 3% powierzchni, a siedliska rolnicze – 5%. Na łąkach ostoi stwierdzono również cenne gatunki roślin i motyli, w tym 4 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: Modraszek teleius, Czerwończyk nieparek, Modraszek nausitous oraz Przeplatka aurinia. Dla tego ostatniego gatunku ostoja Łukawiec jest kluczowym obszarem ochronnym na Podkarpaciu.

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey