Projekt - "Dobry zawód"

2019-03-26

W związku z realizacją przez firmę SASSO BIS sp. z o.o. sp. k. w partnerstwie z EDUTOOL sp. z o.o. projektu pn. "Dobry zawód" Urząd Miasta i Gminy w Narolu informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia dla kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia dla kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia.


Do projektu przyjmujemy osoby:

powyżej 29 rż;
posiadające niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie maksymalnie średnie
zamieszkujące województwo podkarpackie;
posiadające status osoby pozostającej bez pracy, tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.
Uczestnikom projektu zapewniamy:

5 - miesięczne staże zawodowe — stypendium stażowe w wysokości 1551,84 zł brutto mies.,
szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne ze stypendium szkoleniowym,
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.
W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

telefoniczny: 574 123 721
mailowy: dobryzawod@sasso.pl,
bezpośredni z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07,30-15.30

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey