kategoria
gmina
Platforma Konsultacji Społecznych

Platforma Konsultacji Społecznych

W celu wdrożenia przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na obszarach zdegradowanych Gmina Jędrzejów przystąpiła do opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy Jędrzejów na lata 2016-2026”. Program rewitalizacji wskazywał będzie zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, stanowiące proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

Pomoc
format_list_bulleted

Fill the survey

Go to the survey